Loading ...
Panetary gearboxes with output shaft.

行星滚柱丝杠传动系统PLSA技术数据之验收条件和公差等级

   允许的行程偏差,按 ISO 3408-3

力士乐行星滚柱丝杠

   对于精密丝杠 PSR 原则上适用

n300p (µm)

公差等级

5

7

9

23

52

130


   不可用的长度 le(超程):

 

d0

(mm)

le

(mm)

20, 25, 30, 39

40

48, 60, 75

50

 

  300 mm 内的测量*少次数(测量周期)和要考虑的超程

力士乐行星滚柱丝杠

力士乐行星滚柱丝杠

力士乐行星滚柱丝杠

您有疑问?
请联系我们!
电话